W+ SỐ HÓA DOANH NGHIỆP

Cộng tác không giới hạn

WORKPLUS PLATFORM

Quản lý dự án

Lập kế hoạch công việc, quản lý tiến độ, nhân sự dự án, nguồn lực ...

Quản lý nhân sự

Lập kế hoạch công việc, quản lý tiến độ, nhân sự dự án, nguồn lực ...

Văn thư, lưu trữ

Lập kế hoạch công việc, quản lý tiến độ, nhân sự dự án, nguồn lực ...

Quản lý công việc

Lập kế hoạch công việc, quản lý tiến độ, nhân sự dự án, nguồn lực ...

Quản lý tài liệu

Lập kế hoạch công việc, quản lý tiến độ, nhân sự dự án, nguồn lực ...

Đề xuất, phê duyệt

Lập kế hoạch công việc, quản lý tiến độ, nhân sự dự án, nguồn lực ...

Phần mềm WorkPlus

Quản trị công việc & doanh nghiệp online

 • WorkPlus Platform là hệ sinh thái làm việc thống nhất, trực tuyến cho doanh nghiệp.
 • Không cần cài đặt, miễn phí nâng cấp, sử dụng online, triển khai tức thời, chi phí thấp.
 • Áp dụng phù hợp cho mọi loại hình doanh nghiệp, khả năng mở rộng hệ thống và cộng tác không giới hạn.

Vì sao bạn nên sử dụng WorkPlus?

Triển khai hệ thống

 • Không cần cài đặt, miễn nâng cấp.
 • Sử dụng online, triển khai tức thời, chi phí thấp.
 • Khả năng mở rộng hệ thống không giới hạn.

Quản trị thống nhất

 • Không cần cài đặt, miễn nâng cấp.
 • Sử dụng online, triển khai tức thời, chi phí thấp.
 • Khả năng mở rộng hệ thống không giới hạn.

Hiệu quả kinh tế

 • Không cần cài đặt, miễn nâng cấp.
 • Sử dụng online, triển khai tức thời, chi phí thấp.
 • Khả năng mở rộng hệ thống không giới hạn.

Mọi thứ bạn cần để quản trị hiệu quả

Quản lý công việc

 • Không cần cài đặt, miễn nâng cấp.
 • Sử dụng online, triển khai tức thời, chi phí thấp.
 • Khả năng mở rộng hệ thống không giới hạn.

Quản lý dự án

 • Không cần cài đặt, miễn nâng cấp.
 • Sử dụng online, triển khai tức thời, chi phí thấp.
 • Khả năng mở rộng hệ thống không giới hạn.

Quản lý tài liệu

 • Không cần cài đặt, miễn nâng cấp.
 • Sử dụng online, triển khai tức thời, chi phí thấp.
 • Khả năng mở rộng hệ thống không giới hạn.

Quản lý ngân sách

 • Không cần cài đặt, miễn nâng cấp.
 • Sử dụng online, triển khai tức thời, chi phí thấp.
 • Khả năng mở rộng hệ thống không giới hạn.

Quản lý ngân sách

 • Không cần cài đặt, miễn nâng cấp.
 • Sử dụng online, triển khai tức thời, chi phí thấp.
 • Khả năng mở rộng hệ thống không giới hạn.

Quản lý văn thư

 • Không cần cài đặt, miễn nâng cấp.
 • Sử dụng online, triển khai tức thời, chi phí thấp.
 • Khả năng mở rộng hệ thống không giới hạn.
Làm việc là phải cộng tác, có WorkPlus không lo hỏng việc!

Hãy ứng dụng WorkPlus cho doanh nghiệp bạn ngay hôm nay!

Ứng dụng WorkPlus đã có mặt trên các nền tảng

Những người như bạn đã tìm hiểu sản phẩm này: Xem ngay

WorkPlus Resource

Resource - Tài nguyên là những cập nhật sản phẩm, câu chuyện của khách hàng, chia sẻ kiến thức cũng như các mẹo và thủ thuật trên WorkPlus.